Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK

 

 

Dôležitý oznam pre majiteľov pokladníc ELCOM

 

Vážení zákazníci,

 

z dôvodu pripravovaného povinného Update bude dňa 16. septembra 2019 spustená automatická aktualizácia na všetkých pokladniciach, ktoré ešte neboli aktualizované.
 

Pri aktualizácii dôjde k Master resetu pokladnice, preto je potrebné, aby boli údaje pred spustením aktualizácie zálohované, alebo aby bola v pokladnici vložená SD karta. Ďalej je potrebné pred spustením aktualizácie odoslať výber hotovosti na finančnú správu. Inštalácia SD karty a jej stála prítomnosť v pokladnici je nevyhnutná aj pre budúce aktualizácie!! 

 

Dôležité upozornenie:

Je bezpodmienečne nutné aktualizovať všetky pokladnice na verziu SW ECR: 1.109.03, CHDÚ: 1.1.16.

 

Odporúčaný postup pri aktualizácii:

1. Výber hotovosti z pokladnice - zaslanie na finančnú správu
2. Vykonanie Uzávierok Z
3. Kontrola funkčnosti vloženej SD karty (Export údajov na SD kartu: ak je OK, je to vo výpise z tlačiarne) 
4. Spustenie aktualizácie SW

 

 

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese info@elcom.eu. Ďakujeme.

 
 

 

Fotogaléria