Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK

 

Ako postupovať, aby došlo k zjednoteniu údajov na portáli Finančnej správy a pokladnicou ONLINE?
 

 

Pri riešení musíme vychádzať zo skutočnosti, že denná uzávierka nie je pri používaní pokladnice e-kasa klient povinná, resp. zákon ju pri tejto pokladnici nepozná, rovnako ako nepozná obchodný deň.
 

Z § 3 ods. 3 zákona č. 289/2008 Z.z. v zn. n. p. a aj nadväzne na vyššie uvedenú skutočnosť vyplýva, že vklad a aj výber je pri používaní pokladnice e-kasa klient potrebné v každom prípade vykonať, a vtedy bude podnikateľovi stav hotovosti sedieť.
 

Problém vzniká nastavením ORP, t. j. ponechaním dennej uzávierky, čo nie je na škodu, ale zároveň sa pokladnica vynuluje a túto informáciu nepošle do systému e-kasa.


Uvedené je spôsobené tým, ako je nastavená ORP, nemala by ukazovať nulu v pokladnici, ak to nezodpovedá stavu v systéme e-kasa a tak uvádza podnikateľa do omylu. Uvedené je spôsobené práve ponechaním dennej uzávierky.

 

Správne by mala pokladnica, ak sa teda po dennej uzávierke vynuluje, poslať do systému e-kasa výber v príslušnej sume alebo ak to neurobí pokladnica, podnikateľ je povinný vybrať hotovosť z pokladnice a do systému e-kasa zaevidovať výber.  

 

S pozdravom
Servisné oddelenie
ELCOM
Tel.: +421 51 74 64 252

 

Fotogaléria