Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK

TM-15Ab Etiketovacia váha do 15 kg bez stĺpika, s overením
TM-15Ab Etiketovacia váha do 15 kg bez stĺpika, s overením
Etiketovacia váha TM-A je vhodná do obchodov, v ktorých sa tovar označuje etiketami s potrebnými údajmi pre spotrebiteľa. Podpora tlače je na samolepiace etikety a termopásky. Práca v režime registračnej pokladnice alebo hromadnej tlače etikiet. Tlač jednotkovej alebo celkovej zľavy na termopásku alebo etiketu. Práca v percentách, s celým alebo desatinným číslom. Predajný alebo programovací režim je možné chrániť heslom. Na etikete môžu byť vytlačené informácie ako: dátum balenia, dátum spotreby, jednotková cena, celková cena, hmotnosť, tara, množstvo, názov tovaru, zloženie, názov obchodu, číslo PLU, čiarový kód atď. Všetky nastavenia, formát tlače a programovanie PLU kódov je možné cez klávesnicu váhy alebo cez priložený program na PC. Naprogramované údaje na PC môžete ľahko načítať do váhy cez ethernet alebo USB kľúč. Váživosť do 15 kg.
• Váživosť do 15 kg
• Dielik: 2/5 g
• Využitie: pre výrobne, kontrolné váženie
• Počet PLU: od 5990 v základnej verzii
• Počet priamych tovarových PLU: 73
• Etikety: od 30x40 mm do 40x58 mm
• Rýchlosť tlače: 75 mm/s
• Tlač čiarového kódu
• Komunikácia: RS-232, ethernet, USB kľúč
• Rozmer vážiacej misky: h:250 x š:390 mm
• Rozmer váhy: h:430 x š:420 x v:420 mm
• Hmotnosť váhy: 8,5 kg
• S overením