Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK

Stenový držiak jednoramenný flexibilný VESA 75/100.