Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK

Modul LAN pre tlačiarne EFox, ktorý umožňuje ethernetovú komunikáciu.