Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK

Stojan Tube Holder je možné využiť pri zariadeniach UniqPC 190.