Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK

Modul slúži na podporu pripojenia sa na sieť WiFi.