Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK

Čítačka magnetických kariet slúži na identifikáciu personálu alebo vašich zamestnancov.